Политика и услови во врска со цените

Цените на сите производи на веб страницата www.pharmashop.mk (Моја Фармација ДОО) се изразени во денари со вклучен ДДВ. Моја Фармација го задржува правото за промена на цените, во согласност со политиката на компанијата, без известување за корисниците. Корекција на цената нема да биде извршена ако нарачката е прифатена.

Купувачот се обврзува да ја плати цената која е понудена во моментот на извршување на нарачката, независно од фактот што цената може да биде променета во меѓувреме.

Регистрирајте се на нашиот електронски информатор